Naar de inhoud
Kleinere lettersGrotere letters

Regina Pacis, Arnhem

Rijke traditie
Regina Pacis is centrum voor wonen met zorg en behandeling dat al in 1955 is ontstaan vanuit een kloosterorde, die zich al in de 19e eeuw inzette voor hulpbehoevenden. Mede door dit rijke verleden hechten we nog steeds belang aan de maatschappelijke rol van Regina Pacis.

Garantie op goede zorg met behandeling
Regina Pacis maakt sinds 2007 deel uit van Attent wonen welzijn zorg. Beide organisaties delen dezelfde passie: zorg aanbieden op een zo hoog mogelijk niveau, waarbij de cliŽnt centraal staat. Het samengaan van Regina Pacis en Attent is een krachtige impuls voor het innovatieve vermogen en biedt de beste garanties voor een hoogwaardig aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
 
Nieuw Gebouw
In juli 2011 is het volledig nieuw gebouwde Regina Pacis in gebruik genomen. Het nieuwe gebouw staat aan de Velperweg 158 in Arnhem in het prachtige park Sacre Cúur. 
In het nieuwe gebouw hebben alle cliŽnten de beschikking over een eigen kamer. Het huis is zo ingedeeld dat tien cliŽnten een groep vormen, met een eigen huiskamer en keuken. Alle huiskamers grenzen aan ruime balkons.

           voorzijde RP           
Regina Pacis,
Velperweg 158
6824 MD Arnhem

Breed zorgaanbod
Regina Pacis biedt zorg aan zoín 190 cliŽnten, die door ťťn of meer functiestoornissen (tijdelijk) niet meer helemaal zelfstandig kunnen leven. Het aanbod is breed. U kunt bij Regina Pacis terecht voor revalidatie na bijvoorbeeld een heup- of knieoperatie, of als u een beroerte hebt doorgemaakt. Voor de revalidatietrajecten zijn samenwerkingsafspraken met de ziekenhuizen gemaakt.
Uiteraard is Regina Pacis volledig ingericht voor cliŽnten die vanwege psychogeriatrische beperkingen (dementie) of lichamelijke beperkingen niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Regina Pacis beschikt ook over een afdeling die is ingericht op de begeleiding en behandeling van cliŽnten die behoefte hebben aan een vaste structuur om de zelfstandigheid zo goed mogelijk te behouden.
De afdeling Dagbehandeling is zowel gericht op cliŽnten met een psychogeriatrische hulpvraag als op cliŽnten met een hulpvraag van lichamelijke aard. Bijvoorbeeld nabehandeling na een revalidatietraject.

Palliatieve Zorg
Bijzondere zorg in de laatste levensfase.

Bij ernstige ziekte in de laatste fase van het leven is er dikwijls de wens om zolang mogelijk zorg thuis in huiselijke sfeer te ontvangen. Er kan een moment komen dat dit niet meer goed te organiseren of op te brengen is. Regina Pacis biedt professionele zorg in een huiselijke sfeer, waarin we ons richten op het welbevinden van de cliŽnt en zijn of haar naasten. Deze zorg wordt gegeven in hospice De Baroktuin.

Hospice De Baroktuin
De Baroktuin is een hospice unit met tien appartementen die speciaal bestemd zijn voor het bieden van palliatieve zorg. Deze eenpersoonsappartementen zijn volledig en modern ingericht met o.a. telefoon, televisie, audio-installatie en internetaansluiting. Ook heeft u (beperkt) de mogelijkheid om met uw eigen meubelen een persoonlijke sfeer te creŽren. De Baroktuin kent geen bezoektijden, u bepaalt of en wanneer u bezoek wilt ontvangen.

Specialistische zorg
Er wordt 24 uur per dag zorg geboden door een specialistisch team van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Op het gebied van pijnbestrijding en verpleegtechnisch handelen kennen wij geen beperkingen. Dat maakt dat De Baroktuin erkend is als High Care unit.

Opname?
U kunt uzelf aanmelden voor opname, maar dit kan ook via de huisarts of ondersteunende hulpverleners. Er is een indicatie voor palliatieve terminale zorg nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In spoedeisende situaties kan dit achteraf geregeld worden. De kosten voor de zorg worden door de AWBZ vergoed. Wel betaalt u een eigen bijdrage; deze is inkomensafhankelijk.

Beschikbare plaatsen
Op www.netwerkpalliatievezorg.nl vindt u een link waarop de beschikbare plaatsen vermeld staan.

Attentiepunt zorgbemiddeling tel: 0800-288 36 89 (e-mail: Attentiepunt@attentwwz.nl ).
 
Respectvolle benadering
Bij Regina Pacis zult u zich snel thuis zult voelen. Dat is mede te danken aan de persoonlijke benadering. Het personeel toont niet alleen respect voor de cliŽnt als mens, maar ook voor zijn levensovertuiging en beleving daarvan. 
 
Persoonlijk zorgplan
U krijgt bij Regina Pacis een eigen zorgplan. Alle gegevens die met het zorgplan te maken hebben, staan in uw eigen zorgdossier. U heeft altijd inzage in uw dossier. Om snel uw weg te vinden in Regina Pacis heeft u een vaste contactpersoon, die regelt dat u de zorg krijgt die u nodig heeft en wenst.
 
Multidisciplinaire begeleiding en behandeling
U en uw familie kunnen te allen tijde een beroep doen op een multidisciplinair team: artsen, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders etcetera.
Zij staan u terzijde bij de uitvoering van het met u opgestelde zorgleefplan.
De eerst verantwoordelijk verzorgende bespreekt met u Ė soms samen met uw behandelend arts Ė uw persoonlijk zorgleefplan. Daarin staat welke begeleiding en therapie u nodig heeft om de kwaliteit van uw leven zo optimaal mogelijk te maken.
 
Activiteiten en voorzieningen
Er wordt veel gedaan om het de cliŽnten naar de zin te maken. Er is een breed scala van activiteiten. Denk aan muziek, bingo, film, bloemschikken, schilderen, kaarten, denksport, zang en gymnastiek. Ook worden geregeld uitstapjes georganiseerd.  
   
We zijn er voor u
Persoonlijk, deskundig en betrouwbaar. Dat is Attent wonen welzijn zorg. We bieden zorg op maat, met respect voor uw wensen. Bij ons bepaalt u zelf van welke diensten u gebruik maakt. Onze medewerkers en vrijwilligers staan voor u klaar. Met een luisterend oor, met zorg, ondersteuning en begeleiding. Een cliŽntenraad die de belangen van haar bewoners behartigt is voor Regina Pacis vanzelfsprekend.

U bent bij ons van harte welkom.

Wil Zajdenband, regiodirecteur Arnhem en Overbetuwe

 


Bezoekadres
Regina Pacis
Centrum voor wonen met zorg en behandeling
Velperweg 158
6824 MD Arnhem

Telefoon (026) 384 74 00